Nuttige links

Geldigverklaring BTW nummer

Kruispuntbank der ondernemingen

Publicaties in het Belgisch Staatsblad

Nationale Bank van België - opzoeken jaarrekening

Huurcalculator voor berekening indexatie

Notaris

Omzetten BIC and IBAN banknummers

Gestructureerde mededeling bij betaling BTW of voorafbetalingen

Inhoudingsverplichting betaling aannemer fiscale schulden - RSZ schulden