Overname en opvolging

 Bijstand bij overname en overlaten van uw onderneming

 Waardebepaling van ondernemingen

 Bijstand en bemiddeling bij aandeelhoudersconflicten en aandeelhoudersovereenkomsten

 Uitwerken van familiale opvolgingsregelingen

 Bijstand bij overeenkomsten tot overdracht handelsfonds of overdracht aandelen

 Faillissementswetgeving en wet op de continuïteit van ondernemingen

 Vereffening van uw vennootschap