Waar kan u terecht voor opleidingscheques?

Onze kinderen gaan binnenkort opnieuw naar school, maar ook wij moeten blijven leren. De opleiding van personeel is goed voor de motivatie en zorgt ervoor dat we de concurrentie een stapje voor blijven. Veel opleidingen worden financieel gesteund door de gewesten. Zowel de VDAB, Actiris als Forem bieden opleidingscheques aan. Het loont zeker de moeite om na te kijken of u in aanmerking komt.

Vlaamse opleidings- en begeleidingscheques

De Vlaamse opleidings- en begeleidingscheques van de VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), zijn bedoeld voor werknemers, ambtenaren en uitzendkrachten die werken in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewesten en die wonen in Vlaanderen, het Brussels gewest, een lidstaat van de EER of vanuit de EER verhuisd zijn naar Wallonië. Zelfstandigen en studenten komen niet in aanmerking.

De opleidings- en begeleidingscheques dienen voor loopbaanbegeleiding en/of voorarbeidsmarktgerichte opleidingen bij een erkend begeleidings- of opleidingscentrum. Arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof of opleidingen die in een persoonlijk ontwikkelingsplan zijn opgenomen in het kader van loopbaanbegeleiding.
Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques.
Tot twee maanden na de start van de opleiding kan u cheques aanvragen met een maximum van 250 euro per kalenderjaar. De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. Bestellen kan op twee manieren: online via http://www.vdab.be/mijnloopbaan (kies in het menu 'Mijn loopbaan' voor de link 'Aanvraag opleidingscheques') of bel het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). Vragen: mail naar opl.cheque@vdab.be

Website: http://www.vdab.be

Waalse opleidingscheques

De Waalse opleidingscheques van Forem (le service public wallon de l'emploi et de la formation) zijn bedoeld om de opleidingsuren te betalen die een werknemer volgt bij een door het Waals gewest erkende opleidingsinstelling. Ook zelfstandigen in hoofdberoep kunnen deze cheques gebruiken. Een opleiding wordt erkend als ze in rechtstreeks verband staat tot het beroep dat de werknemer uitoefent of bijdraagt tot de ontwikkeling van de technische en beroepsvaardigheden van de werknemer. Alleen de effectief door het personeel gevolgde uren worden door de opleidingscheque gedekt. Om in aanmerking te komen voor Waalse opleidingscheques moet de kmo ten minste een bedrijfszetel hebben in het Franse taalgebied. Om de ondernemingen aan te sporen te investeren in opleidingen, komt het Waalse Gewest tussenbeide voor 15 euro per opleidingsuur.
Meer info: http://www.leforem.be/particuliers/aides/formation/cheque-formation.html

Toekomstige zelfstandigen die een bedrijf willen oprichten, kunnen opleidingscheques aanvragen voor individuele opleidingen of opleidingen in kleine groepjes. Meer info hierover op de site van Tewerkstelling en Beroepsopleiding van het Waalse gewest:
http://emploi.wallonie.be/Emploi_Formation/Se_Former/creation_entreprise.html

Website: https://www.leforem.be

Brusselse opleidingscheques

Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, biedt drie verschillende opleidingscheques aan.

Actiris geeft Brusselse werkzoekenden een 'tegoedbon' die zij tijdens de eerste zes maanden van hun nieuwe job kunnen inruilen voor een opleidingscheque. De opleidingscheque wordt voor de helft betaald door Actiris en voor de andere helft door de werkgever.

De ICT-cheque geeft werkzoekenden (met een 'tegoedbon') die een arbeidsovereenkomst hebben getekend of zelfstandige willen worden, recht op lessen bureautica en internet. Deze cheque wordt volledig door Actiris gefinancierd.

De taalcheques bieden elke werkzoekende, die gedomicilieerd is in Brussel of wiens toekomstige werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd de mogelijkheid om zijn talenkennis van het Nederlands, Frans, Engels of Duits te verbeteren. Ook deze opleiding wordt volledig gefinancierd door Actiris.

Website: http://www.actiris.be

Duitstalige BRAWO-project

Loontrekkenden, zelfstandigen, werkgevers en werkzoekenden in de Duitstalige gemeenschap kunnen hulp krijgen via het BRAWO-project (Berufliche Aus- und Weiterbildungs-Offensive). Opleidingscheques bestaan er niet maar het BRAWO-project verleent financiële hulp voor inschrijvingskosten, vervoer, kinderopvang, aankoop van materieel, e.d.
Meer info via het gratis nummer 0800 92 187.