PWA- en dienstencheques: enkele nieuwe regels

Het systeem van de PWA- en dienstencheques is de laatste jaren erg succesvol gebleken. Zo succesvol dat het niet meer betaalbaar lijkt voor de Schatkist. De wetgever heeft dan ook aan de regels gesleuteld. Het maximumbedrag waarop het voordeel wordt berekend daalt tot 1.380 EUR (voor aanslagjaar 2014). Wie dit jaar al meer dan dit nieuwe maximum heeft uitgegeven, kan nog wel genieten van een overgangsmaatregel.

Een belastingvermindering van 30 %

De gebruiker van de PWA- en/of  dienstencheques heeft recht op een belastingvermindering van 30 % van de werkelijke gedane uitgaven. (Tot en met aanslagjaar 2012 werd het tarief berekend tegen een verbeterde gemiddelde aanslagvoet, die kon variëren tussen 30 % en 40 %).

Stel: u koopt in de loop van 2013 voor 1.000 EUR dienstencheques. In aanslagjaar 2014 heeft u recht op een belastingvermindering van 300 EUR.

Een nieuw maximumbedrag: 1.380 EUR

Het maximumbedrag dat men op fiscaal interessante wijze aan deze cheques kon spenderen, bedroeg tot nu toe ongeïndexeerd 1.810 EUR per belastbaar tijdperk (dat is 2.720 EUR voor aanslagjaar 2014).

Omwille van het succes van het systeem, kostte dit ontzettend veel aan de Schatkist. Het maximumbedrag werd daarom door de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 verlaagd tot 920 EUR (geïndexeerd voor aanslagjaar 2014 geeft dat 1.380 EUR). U merkt het: uw voordeel werd bijna gehalveerd.

Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden waarvoor een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, geldt dit maximum per echtgenoot/partner.

Als een belastingplichtige tijdens een belastbaar tijdperk zowel PWA-cheques als dienstencheques heeft aangekocht, moet de totaal bestede som in aanmerking genomen worden voor de berekening van het maximumbedrag.

Een overgangsmaatregel

Dit nieuwe maximumbedrag geldt voor uitgaven gedaan vanaf 1 juli 2013. Dit wil zeggen dat voor uitgaven gedaan (cheques betaald) vóór deze datum, het oude maximumbedrag van 2.720 EUR blijft gelden.

Dat kan natuurlijk voor complexe situaties zorgen: wat als u voor 1 juli 2013 al meer geld hebt gespendeerd dan 1.380 EUR, het nieuwe maximum, heeft u dan nog recht op een vermindering of niet?

U heeft vóór 1 juli al meer dan 1.380 EUR uitgegeven

De uitgaven gedaan tijdens de eerste helft van het jaar (tot 30 juni 2013) komen volledig in aanmerking voor de belastingvermindering  zelfs als ze het nieuwe maximumbedrag (1.380 EUR) overschrijden (zolang ze het oude maximum niet overschrijden natuurlijk). Uitgaven in de tweede jaarhelft zullen dan geen recht meer geven op de belastingvermindering.

Voorbeeld 1

Tot 30 juni 2013 heeft u voor 1.700 EUR dienstencheques gekocht. Dit volledige bedrag geeft u recht op een belastingvermindering aan 30 %. Voor de cheques die u verder aankoopt vanaf 1 juli 2013 zal u geen bijkomende belastingvermindering meer kunnen krijgen.

Totale belastingvermindering voor aj. 2014: 30 % van 1.700 EUR = 510 EUR.

Voorbeeld 2

Tot 30 juni 2013 heeft u voor 3.000 EUR dienstencheques gekocht. U recht op een belastingvermindering aan 30 % , maar er komt maximum 2.720 EUR van de uitgaven voor in aanmerking. Voor de cheques die u verder aankoopt vanaf 1 juli 2013 zal u uiteraard geen bijkomende belastingvermindering meer kunnen krijgen (aangezien u zelfs het oude maximum heeft overschreden).

Totale belastingvermindering voor aj. 2014: 30 % van 2.720 EUR = 816 EUR (de absolute maximale belastingvermindering onder de oude regels).

U heeft vóór 1 juli minder dan 1.380 EUR uitgegeven

Als de uitgaven gedaan tijdens de eerste jaarhelft het nieuwe maximumbedrag nog niet overschrijden, kunnen ook uitgaven na 1 juli 2013 nog recht geven op de belastingvermindering, maar de totale uitgaven over het ganse jaar mogen dan de 1.380 EUR niet overschrijden. 

Voorbeeld 3

Tot 30 juni 2013 heeft u voor 700 EUR dienstencheques gekocht. Dit volledige bedrag geeft u recht op een belastingvermindering aan 30 %. Ook voor de cheques die u verder aankoopt vanaf 1 juli 2013 zal u recht hebben op de belastingvermindering tot het maximumbedrag van 1.380 EUR bereikt is. U kan dus in de tweede helft van het jaar nog voor 680 EUR dienstencheques kopen.

Totale belastingvermindering voor aj. 2014: 30 % van 1.380 EUR = 414  EUR.

Nota Bene

Uiteraard mag u tijdens het jaar voor meer dan 1.380 EUR PWA- en/of dienstencheques uitgeven. Alleen kan dat niet fiscaal voordelig. U krijgt er met andere woorden geen bijkomend belastingvoordeel meer voor. Fiscaal gezien is 1.380 EUR het optimale bedrag.